Ort Tjänst Sista ansökningsdag
Malmö Arbetsledare till Driftområde Malmö 2018-09-16
Sundsvall Arbetsledare, mark- och anläggning till Sundsvall 2018-08-26
Sundsvall Mark och anläggningsarbetare till Sundsvall 2018-08-26
Gumboda Vägarbetare till Gumboda 2018-08-13
Västernorrland Mätningstekniker till Svevia i Västernorrland 2018-08-20
Uddevalla/ Fyrbodal Arbetsledare till anläggning inom Drift, Uddevalla 2018-08-19
Hallsberg Arbetsledare till Driftområde Hallsberg 2018-07-31
Hallsberg Yrkesarbetare till Driftområde Hallsberg 2018-07-31
Skövde Anläggningsarbetare till Division Drift 2018-08-19
Göteborg Vägarbetare med betongkunskap till Division Drift 2018-08-19
Väst/ Göteborg Säljare till trafikanordningar, Väst 2018-08-31
Göinge/ Broby Vägarbetare till Division Drift 2018-08-12
Solna HR partner till Division Drift 2018-08-31
Härnösand Entreprenadingenjör Härnösand 2018-08-17
T ex. Sundsvall, Härnösand, Östersund eller Umeå Platschef till Arbetschefsområdet Marksanering 2018-08-19
Solna Arbetsledare till Park, Solna 2018-07-31